Máy bơm nước thi thoảng vẫn hay bị hư hỏng. Chỉ có những người học về